Graag maak ik kennis: 06 26950773

Netwerk in kaart

Om verandering vanuit netwerken tot stand te brengen, is het in kaart brengen van relaties een eerste stap. Er zijn verschillende manieren en tools om dit te doen. Hieronder een voorbeeld hoe ik hier een bijdrage aan heb geleverd.

In contact
Het RonaldMcDonaldhuis Sophia Rotterdam heeft veel relaties die het huis een warm hart toedragen. Met hen willen zij in nauw contact blijven. Samen met Nienke van den Berg, specialist op het gebied van Salesforce, leverde ik een bijdrage aan het neerzetten van een Salesforce omgeving die dit mede mogelijk maakt.

“Samen met een collega vrijwilliger heeft Martine de implementatie van CRM-pakket Salesforce begeleidt, waarbij zij zich met name richt op de procesmatige kant. Zij is resultaatgericht, komt afspraken na, deskundig en weet goed de behoefte boven tafel te krijgen.” (Monique de Bree-Tromp, manager)